دانلود پاورپوینت بهسازی لرزه ای دانشگاه تهران جهت رشته عمران در قالب 75 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش


در گزارش ارزيابی کيفی آسيب پذيری ساختمان در اين بخش بطور خلاصه وضعيت لرزه خيزی و مشخصات گسلهای اطراف تهران ارائه شده است. نظر باينكه هدف بهسازی در پروژه حاضر مطلوب ميباشد ، اين امر به معنی كنترل كفايت سازه برای دو سطح خطر (1) و (2) با دوره های بازگشت 475 و 2475 سال ميباشـد. باتوجه به نقشه پهنه بندی خطر زلزله در استاندارد 2800 ، تهران در مناطق با خطر نسبی بسيار زياد واقع شده است و شتاب افقی برای نقاط مختلف شهر تهران ( ازجمله سايت دانشگاه تهران ) در سطح خطر -1 معادل g 0.35 ميباشـد. برای سطح خطر -2 نياز به انجام تحليل خطر زلزله و تهيه طيف طرح ويژه ساختگاه می باشد.فهرست مطالب
مقدمه
تحليل آسيب پذيری ساختمان
تهيه طرح بهسازی
ارزيابی کيفی آسيب پذيری ساختمان
ارزيابی کمی آسيب پذيری ساختمان