هدف از این تحقیق بررسی تعریف وفاداری مشتری با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


فهرست مطالب
وفاداری مشتری
تعریف مشتری
اهمیت مشتری
صدای مشتری
تعریف رضایت مشتری
انواع مشتری از نظر رضایت
تعریف وفاداری مشتری
مشتری وفادار
انواع وفاداری
عوامل مؤثر بر وفاداری
مزایای وفادار سازی مشتری
رابطه وفاداری، رضایت مشتری و سود آوری
وفاداری خدمت
وفادار سازی مشتریان بانک
نمونه های از بانک های موفق دنیا در جذب مشتریان وفادار
بیشینه تحقیقات انجام شده
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی

« مشتری» همان کسی است که نیازش را خود تعریف می کند، کالاها و خدمات تولیدی را مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی بپردازد. ولی این هزینه را متقبل می شود که در کالا یا خدمات تحویلی ارزشی را ببیند که پرداخت هزینه آن را توجیه نماید. تا سال 1990 استنباط جهان تجارت پیرامون استفاده از واژه مشتری، صرفاً بر انجام معاملات تجاری محض بود که درآمدی از آن حاصل می شد؛ ولی امروزه مشتری به عنوان یک واحد غیردر آمدزا نیز مطرح است. بنابراین، مشتری کسی است که انجام معامله و داد و ستد را در یک محیط رقابتی به عهده دارد و در یک حالت تعاملی چیزی را می دهد و چیزی را می گیرد.