دانلود پاورپوینت لوله نوری خورشیدی در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

-در قرن حاضر با وجود مشکلات زیست محیطی و اثرات گلخانه اي سوخت هاي فسیلی و پایان پذیر بودن این منابع انرژي،استفاده از انرژي هاي نو بسیار مورد توجه کشورهاي پیشرفته قرار گرفته است.استفاده از انرژي خورشید به عنوان یک منبع روشنایی از جمله تکنولوژي هاي جدیدي است که در حال حاضر دربه عنوان یک Solar Light Pipes دنیا استفاده می شود. در این میان لوله هاي نوري خورشیدي تکنولوژي نوپا در سالهاي اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است

-در حقیقت لوله نوري خورشیدي وسیله اي است که براي انتقال نور خورشید و روشنایی روز به کاربرده می شود.

-از جمله قسمت هاي تشکیل دهنده لوله هاي نوري خورشیدي 1-کلکتور 2-سیستم انتقال 3- امیتر می باشد.استفاده از این منبع روشنایی در صرفه جویی انرژي و کاهش هزینه ها بسیار موثر است.

ساختار لوله هاي نوري خورشدي:
لوله هاي نوري خورشیدي داراي دو نوع می باشد،اکتیو و پسیو.نوع اکتیو می تواند از طریق یک کندانسور نور خورشید را جمع آوري کند.این نوع از لوله هاي نوري خورشیدي به دلیل قیمت بالاي کندانسور به ندرت در ساختمان ها استفاده می شود.

در زمینه روشنایی بیشتر از نوع پسیو استفاده می شود،که در آن جمع کننده نور خارجی با یک لوله فیکس شده است ونور به صورت مثلثی در لوله حرکت کرده و بر روي سطح پخش می شود.اجزا اصلی این وسایل شامل:

– کلکتور که از آینه ها و لنزهایی براي متمرکز کردن روشنایی روز استفاده می کند،کلکتورها به گونه اي طراحی می شوند که بتوانند بیشترین میزان نور خورشید را دریافت کنند.

-یک سیستم انتقال که نور را به مکان مورد نظر منتقل می کند،سیستم هاي انتقال عموماً لوله هایی باز با سطح رفلکتیو داخلی می باشند.فیبر هاي نوري نیز می توانند براي انتقال نور در این حالت به کار برده شوند.

-امیتر که براي توزیع و پخش نور منتقل شده استفاده می شود و بسیار مهم است که امیتر نور را بر اساس قوانین مهندسی روشنایی توزیع کند.

-روش سنتی روشنایی داخلی اغلب نیاز به هدایت نور از سمت پنجره ها دارد که نتایج اجتناب ناپذیري در ناهمواري روشنایی داخلی دارد،در حالیکه سیستم لوله هاي نوري خورشیدي این مشکل را ندارد.لوله هاي نوري خورشیدي روش موثري را براي انتقال انرژي خورشید ارائه می دهند،که می تواند توزیع دوباره منابع نور به وسیله انتقال از یک مکان به مکان دیگر باشد.با تنظیم وضعیت خارجی لوله هاي نوري خورشیدي ،مردم می توانند به روشنایی داخلی نسبتاً یکنواختی دست یابند.این مسئله می تواند در بهبود میزان روشنایی یک سطح مشخص استفاده شود


فهرست مطالب:
تحلیل انرژی سیستم انتقال نور خورشید توسط فیبر نوری:
انتقال نور توسط فیبر نوری.
سیستم انتقال نور طراحی شده.
بررسی فنی کاربرد لوله های نوری خورشیدی جهت کاهش مصرف برق Solar Light Pipes
ساختار لوله های نوری خورشدی
انتقال نور خورشید در لوله های نوری خورشیدی
solar light pipes کاربرد تکنولوژی
ورزشگاه دانشگاه علم و تکنولوژی پکن
کلکتورهای خورشیدی بر روی سقف ورزشگاه دانشگاه علم و تکنولوژی پکن
دیفیوزرهای لوله های نوری خورشیدی در ورزشگاه دانشگاه علم و تکنولوژی پکن
solar light pipesمشکلات
نتیجه گیری