جواب سوالات فرد کتاب آمار دکتر منوچهر افشین نیا

فصل های 8 و9و10و11

عاجزانه خواهشمندیم توجه فرمایید فقط جواب سوالات فرد در این فایل موجود می باشد.