دانلود پاورپوینت آنتالپی و تبخیر و کاربرد آنها در صنعت قند جهت رشته صنایع غذایی در قالب 20 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

آنتالپي عبارت است از گرماي موجود در سيال.
آنتالپي يک خاصيت مقداري است که به صورت مجموع انرژي داخلي يک سيستم و حاصلضرب حجم سيستم در فشاري است که ازمحيط برروي سيستم اعمال ميشود و محتواي حرارتي نيز نام دارد.

قبل از تبلور بايد عصاره خام تحت تبخير چند مرحله اي در محدوده فشار تحت فشار جو غليظ و تبلور انجام شود.
در اين فرايند فشار بخار مصرف شده به منظور ذخيره انرژي قرار مي گيرد.

اين مقاله مربوط به فرايند توليد شکر بر اساس تبخير عصاره چغندر قند و سرد سازي تبلور شکر از عصاره خام غليظ است.
بر خلاف توليد مناسب شکر در اين فرايند عصاره کالکو کربني تصفيه نمي شود و تبلور تبخير شکر از عصاره غليظ با سرد سازي تبلور جايگزين مي شود بنابراين اين فرايند با محيط تطابق بيشتري داشته و انرژي کمتري از دست مي دهد.

فهرست مطالب
تعاريفي ازآنتالپي
در رابطه با آب و بخار آب 3 آنتالپي وجود دارد
چکيده
مقدمه
فرايند نمودار جريان
توضيح فرايند نمودار جريان
ديفوزيون
محاسبات مواد ورودي و خروجي در ديفوزيون
Evaporation
چند بدنه ايEvaporatorساختمان
محاسبه مقدار بخار مصرفي براي اواپراتورهاي چند بدنه اي
(Crystallization(cooling
رابطه حلاليت ساکارز با دما
چگونگي انجام کريستاليزاسيون
نتيجه گيري
منابع