تحقیق هوش

دانلود مقالات ISI هوش: 1094 مقاله isi انگلیسی + ترجمه فارسی

هوش (به انگلیسی: Intelligence) مجموعه ای از استعدادهاست که حافظه، دقت، تمرکز، یادگیری، درک، سرعت پردازش و استدلال در آن دخیل هستند. هوش توانایی ذهنی است و ...

مقاله هوش

عنوان : مقاله هوش. تعداد صفحات : ۷۸. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. تحقیق حاضر در رابطه با هوش، تعریف تحلیلی از هوش، تعریف کاربردی از هوش، انواع هوش از ...

مقاله در مورد هوش - مگ ایران

تعریف هوش بطور کلی تعاریف متعددی را که توسط روان شناسان برای هوش ارائه شده است، می‌توان به سه گروه تربیتی (تحصیلی) ، تحلیلی و کاربردی تفسیم کرد.

راهکارهای شناسایی و تقویت هوش و استعداد - سیویلیکا

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد. توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه ...

: هوش - دانشنامه رشد

به اعتقاد روانشناسان تربیتی ، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی ... بریتانیایی ، نخستین کوشش برای تحقیق در ساختمان هوش را با روشهای تجربی و ...

مطالعه مقدماتي نظريه هوش چندگانه گاردنر، در زمينه موضوع ... - SID.ir

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مطالعه مقدماتي نظريه هوش چندگانه گاردنر، در زمينه موضوع هاي درسي و سازگاري دانش آموزان.

ﻫﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻫﻮش ﺑﺎ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از

ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎ. ي. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﻮش. ﺷﻨﺎﺧﺘ. ،ﯽ. ﻫﻮش ﻫ. ﯿ. ﺠﺎﻧ. ﯽ. ، ﺧﻼﻗ. ﺖﯿ. و وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﮐﺎرﺑﺮان. ﯽﻣ. ﭘﺮدازد . روش. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﻪ. ﮐﺎر. ﺑﺮده. ﺷﺪه. در. اﯾﻦ. ﭘ. ﮋوﻫﺶ.

هوش هیجانی - پرتال جامع علوم انسانی

حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی روانشناسی هوش هوش هیجانی. تعداد بازدید : ۱۶۲۹ چکیده تعداد دانلود : ۱۳۰۸.

رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم ...

ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه هوش هیجانی (سیبریا‌‌‌شرینگ) و آزمون هوش شناختی (ریون) بوده است، که دانش آموزان به هردو پرسشنامه پاسخ دادند. در این تحقیق پس ازتجزیه ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های طراحی در دانشجویان معماری

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻧﻤﺮه ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎ. ﻧﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰار ﻓﻮق. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ...

هوش هیجانی (هوش عاطفی) و کاربرد آن در مدیریت و کسب و کار - متمم

ما در درس هوش هیجانی می‌کوشیم با استناد و استفاده از ابزارها، مقاله‌ها و تحقیقات معتبر، ضمن تلاش برای حفظ سطح علمی مطالب، تا حد امکان مباحث زیرمجموعه‌ی هوش هیجانی ...

بررسی و شناخت تأثیر هوش فرهنگی بر سلامت سازمانی (مورد ...

در این تحقیق تلاش شده است، تأثیر هوش فرهنگی مدیران بر سلامت سازمانی سازمان‌های آن‌ها ... برای سنجش هوش فرهنگی مدل انگ و همکاران با چهار مؤلفة فراشناختی، شناختی، ...

مقالات مرتبط با هوش اجتماعی - نورمگز

کلیدواژه هوش اجتماعی ‏/ (70 مقاله). مرتب سازی; تاریخ.

مقالات ISI هوش محاسباتی : 133 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

مقالات ISI هوش محاسباتی : 133 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی. آشنایی با موضوع. هوش محاسباتی یکی از زیر بخش‌های بسیار مهم و کاربردی هوش مصنوعی است، که در آن ...

هوش (روان‌شناسی) - ویکی فقه

استرنبرگ، همچنین در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که هوش بر سه گونه است: . هوش کلامی: در این نوع هوش، فرد مطالب را به سرعت می‌خواند و می‌فهمد و در سخن‌گویی، ...

بررسی ارتباط هوش معنوی با رفتار نوآورانه‌ی معلمان

تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-همبستگی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، معلمان مقطع راهنمایی مشگین‌شهر به تعداد 460 نفر است که با استفاده از روش ...

هوش هیجانی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود کنید مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد هوش هیجانی مبانی نظری هوش هیجانی.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﻣ 1 - فصلنامه ...

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. و ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺑﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. –. ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺷﺮﯾﻨﮓ.

اصل مقاله 211.37 K - توسعه اجتماعی

ﻟﺬا اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻮش. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻮده و از روش. ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدآوري. داده. ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ.

هوش چیست و انواع آن + معرفی و تست آنلاین هوش های گاردنر | گام ...

پس حتماً تا انتها همراه ما باشید... آنچه در این مقاله می خوانید. 1) هوش چیست ؟ (Intelligence). 2 ...

ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﺑﻴﻦ وﻳﮋ - دانشگاه لرستان

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي. ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺻﻨ. ﺎﻳﻊ. دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. د. ر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ...

خلاقیت، هوش و نوآوری | کانون پتنت ایران

هوش، خلاقیت و نوآوری، از مهم‌ترین شاخصه‌های پیشرفت و موفقیت در جوامع ... طی تحقیقی که پیرامون عوامل مؤثر در خلاقیت سازمانی انجام گرفته، شش ...

تحقیق هوش

دسته بندي : مدیریت » مدیریت سازمانی
تحقیق هوش

دانلود تحقیق با موضوع هوش،
در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
اندازه گیری هوش
تست های هوش
هوش چندگانه گاردنر
هوش هیجانی (عاطفی)
ابعاد هوش هیجانی
هوش معنوی
مقایسه هوش معنوی با هوش احساسی
مقایسه هوش معنوی و هوش عقلی (سنتی)
هوش فرهنگی
ابعاد هوش فرهنگی
هوش شهودی
منابع


توضیحات:
این فایل شامل تحقیقی در زمینه هوش بوده که می تواند به عنوان کار تحقیقی برای درس های مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد.
دسته بندی:مدیریت » مدیریت سازمانی

تعداد مشاهده: 2781 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 7

حجم فایل:20 کیلوبایت

قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش.
نام محصول :تحقیق هوش
شناسه کالا :PR2311
قیمت :20000 تومان

محصولات مرتبط

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی با روایی و پایایی

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت,پرسشنامه هوش,دانلود پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش

معرفی و تفسیر پرسشنامه هوش سازمانی پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی با 47 سوال به سنجش ابعاد هوش سازمانی می پردازد و برای پاسخ به سوالات از طیف 5 نقطه ای لیکرت خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم نظری ندارم استفاده شده است ابعاد هوش سازمانی و تعدادسؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه ابعاد هوش سازمانی تعدادسؤالات بینش راهبردی 7 -1 سرنوشت مشترک 14 -8 تمایل به تغییر 21 -15 روحیه 28 -22 اتحاد و انسجام 35 -29 فشار عملکرد 41 -36 کاربرد دانش 47 -42 روایی و پایایی پرسشنامه هوش سازمانی روایی پرسشنامه هوش سازمانی برای اندازه گیری روایی پرسشنامه، روشهای مختلفی وجود دارد که اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه .

پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)

پرسشنامه هوش هیجانی شوت و,پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)

پرسشنامه هوش هیجانی شوت

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران 1998 قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران 1998 مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت mseis یک پرسشنامه خودسنجی 41 سوالی است که برای سنجش هوش هیجانی خصیصه ای ساخته شده است آستین و همکاران، 2004 آزمودنی ها به سوالات این مقیاس بر مبنای رتبه بندی پنج لیکرت 1 - کاملا موافقم تا 5 - کاملا مخالفم پاسخ می دهند این پرسشنامه در واقع نسخه تجدید نظر شده مقیاس هوش هیجانی شوت و همکاران 1998 است ضریب اعتبار همسانی درونی کل آزمون 85 0 گزارش شده است و سه عامل .

پاورپوینت بررسی کاربرد هوش هیجانی در مدیریت

کاربرد هوش هیجانی در مدیریت,اهمیت,پاورپوینت بررسی کاربرد هوش هیجانی در مدیریت

پاورپوینت بررسی کاربرد هوش

هیجانی در مدیریت دسته بندی : مدیریت مدیریت سازمانی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی کاربرد هوش هیجانی در مدیریت، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: اهمیت مدیریت رفتار سازمانیمدیریت و تحکیم روابط سازمانیکاربرد هوش هیجانی در مدیریت هوش هیجانی مقایسه iq هوش شناختی با eq هوش هیجانی هوش هیجانی و مدیرانپژوهش های مربوط به مدیریت و هوش هیجانی در سازمان هافرآیند شکل گیری و تأثیرگذاری هوش هیجانیخودآزمایی هوش هیجانیتیوری هوش هیجانیعناصر هوش هیجانییک مدل از کارایی هوش هیجانیچگونه هوش هیجانی خود را ارتقا دهیم اصول مهم اجرای برنامه های هوش هیجانی در سازمان ها کارسو ، 2001 :نتیجه گیری قسمتی از متن پاورپوینت: هوش عاطفی موضوعی.

پرسشنامه بررسی شناسایی تاثیر تمایل رابطه ای و هوش بازاریابی بر قابلیت توسعه محصول جدید

پرسشنامه تمایل رابطه ای,پرسشنامه هوش,پرسشنامه بررسی شناسایی تاثیر تمایل رابطه ای و هوش بازاریابی بر قابلیت توسعه محصول جدید

پرسشنامه بررسی شناسایی تاثیر

دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی شناسایی تاثیر تمایل رابطه ای و هوش بازاریابی بر قابلیت توسعه محصول جدید با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب : - نوع فایل: word ، قابل ویرایش با فرمت doc بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد این فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای دیگه ای بجز این فروشگاه پیدا نمی شود این پرسشنامه بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد می باشد پرسشنامه دارای 25 سوال است : تمایل رابطه تمرکزگرایی رسمی سازی عدم اطمینان تکنولوژیک بازاریابی تجاری پرسش نامه زیر در راستای پژوهشی با عنوان بررسی شناسایی تاثیر تمایل رابطه ای و هوش بازاریابی بر قابلیت توسعه محصول جدید .

پاورپوینت با موضوع هوش هیجانی

هوش هیجانی,هوش هیجانی در مدیریت,هوش,پاورپوینت با موضوع هوش هیجانی

پاورپوینت با موضوع هوش

هیجانی دسته بندی : مدیریت مدیریت استعداد دانلود پاورپوینت در مورد هوش هیجانی، در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: هوش چیست دیدگاه برخی از روانشناسان مشهور درباره هوش بینه و سیمون ثورندایک پیاژه انواع هوش هوش عاطفی هیجانی چیست از دیدگاه گلمن هوش هیجانی اینگونه تعریف می شود هوش هیجانی عاطفی یا هوش اجتماعی شامل 4 مهارت است خودآگاهی self awareness خودگردانی self management یا مدیریت عواطف managing emotions آگاهی اجتماعی social awareness مهارت های اجتماعی social skills eq از دیدگاه گلمن قابلیت های فردی قابلیت های اجتماعی ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند مهارت های های افراد با هوش هیجانی بالا مهارت های های افراد با هوش.

مرجعnikanlink
برچسب ها
4.6/5 (22 امتیاز)
قیمت :20000تومان
افزودن به سبد خرید