پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه رایگان مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف - پرسشنامه ...

پرسشنامه مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف. چکیده: هدف:بررسی روابط بین فردی از دیدگاه دلبستگی از جمله موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر مورد ...

روایی و پایایی مقیاس به‌زیستی روانشناختی ریف - Iranian ...

همبستگی مقیاس به‌زیستی روانشناختی با مقیاس رضایت از زندگی، پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد و پرسش‌نامه عزت‌نفس روزنبرگ به‌ترتیب 47/0، 58/0 و 46/0 به‌دست آمد ...

پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف - مادسیج

دریافت پکیج پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه). (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی ...

پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (2002) 54 ...

Ryff Scales of Psychological Well-Being 2002. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی توسط ریف (۲۰۰۲) به منظور سنجش بهزیستی روانشناختی افراد طراحی ...

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف، دانلود مقیاس بهزیستی ...

معرفی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی : بهزیستی روانشناختی مفهومی چند مولفه ای و در برگیرنده شش بعد(پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، ...

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف SPWB | تحلیل آماری

هدف از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف SPWB که دارای 84 سوال است نشان دادن احساس درباره خود و زندگی است اعتبار و پايايى مقیاس در پژوهش‌هاى متعدد گزارش شده.

بررسي ساختار عاملي مقياس بهزيستي روانشناختي ريف ... - SID.ir

بررسي ساختار عاملي مقياس بهزيستي روانشناختي ريف در بين دانشجويان ... و خوش بيني در زنان سرپرست خانوار · تحليل عاملي تاييدي پرسشنامه 100 سوالي هگزاكو.

دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی فرم ... - قطره

روانشناسی و علوم تربیتی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی م.

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی - پارس مدیر

دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه.

ریف ی روانشناخت بهزیستی مقیاس روانسنجی های شاخص بررسی ...

شرکت. کنندگان در پژوهش ب. ه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف ). 5585. ( پاسخ دادند ولی. از میان. 003. دانش. آموز، تعداد. 000. پرسشنامه به شکل کامل تکمیل گردید و.

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه) - ارشد سرا

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه) ۱۸ سوال داشته و هدف آن ارزیابی و بررسی بهزیستی روان شناختی از ابعاد مختلف (استقلال، تسلط بر محیط، رشد ...

دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 ... - دیجی بابا

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 84 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx ...

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم 54 سوالی) - فروشگاه ...

به منظور سنجش بهزیستی روانشناختی می توان از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که در سال 1980 توسط ریف تنظیم شد، استفاده کرد.

تدوین و آزمون مدل بهزیستی روانشناختی افراد بر اساس مؤلفه‌های ...

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف، پرسشنامه هویت قومی سلگی، نسخه کوتاه شخصیت نئو، مورد آزمون ... سالمتی و بهزیستی روان شناختی و نوع شخصیت افراد است،.

اثرآموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد بهزیستی ...

ابزار پژوهش پرسش‌نامه بهزیستی روا‌ن‌شناختی ریف بود. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. آزمون تحلیل کوواریانس بین گروهی پس از حذف ...

پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس راهبردهای مقابله‌ای و ...

ابزار پژوهش مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو، پرسشنامة بهزیستی روان‌شناختی ریف و پرسشنامة راهبردهای مقابله‌ای لازاروس و فولکمن بودند. داده‌ها با استفاده از ضریب ...

مقایسۀ بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان تیزهوش دخترمدارس ...

ابزار پژوهش، پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف(1995 ) با 84 سؤال و متشکل از شش خرده‌مقیاس رشد شخصی، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، زندگی هدفمند، ...

اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی و ...

از میان دانشجویانی که کمترین نمرات را در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و بیشترین نمره را در پرسشنامه پرخاشگری باس و پری کسب کرده بودند، 40 نفر به ...

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف(فرم 54 گویه) بوبوک

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی توسط ریف (1989) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 54 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ...

رابطه صفات شخصیتی و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش ...

ابزارهای مورد استفاده پرسش‌نامه بهزیستی روان‌شناختی ریف(PVBS)، پرسش‌نامه پنج عامل شخصیتی نئو(NEO) و پرسش‌نامه گرایش به بخشش هارتلند(HFS) بودند.

ساختار عاملی پرسشنامه بهزیستی ذهنی در نوجوانان شهر قم ...

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی ذهنی در ... است و می‌توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش‌های روانشناختی استفاده کرد.

بررسی ابعاد بهزیستی روانشناختی - نشریات علمی دانشگاه

وه با استفاده از پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی، تاب آوری و شوخ طبعی. مورد بررسی قرار ... Organisationresiliency and sense of humour questionnaire. Data.

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف - فروش فایل عریضه

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف - فرم بلند (Ryff Scales of Psychological Well-Being) با هدف بررسی ابعاد مختلف بهزیستی در سطح روانشناختی تدوین گردیده ...

بررسی تأثیر برنامه ارتقای تاب‌آوری و مدیریت استرس بر ...

داده‌ها با استفاده پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف، پرسشنامه معنای زندگی کرامباف و ماهولیک، مقیاس خوش‌بینی شیرر و کارر و مقیاس رضایت از زندگی دینر ...

پرسشنامه بهزیستی روانشناختیدسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 25 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 6

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی دارای6 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

این مقیاس در سال 1989 توسط کارول ریف ساخته شده است. این آزمون 84 سؤال و 6 عامل را دربر می‌گیرد. شرکت­کنندگان در مقیاسی 6 درجه‌ای (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) به سئوالات پاسخ می‌دهند. چهل و هفت سؤال، مستقیم و سی و هفت سؤال به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. ریف برای بررسی روایی ابزار و سنجش رابطۀ آن با سنجه‌هایی که صفات شخصیتی را می‌سنجیدند، و در ضمن شاخص بهزیستی روانشناختی نیز به شمار می‌رفتند، از سنجه­هایی مانند مقیاس تعادل عاطفی برادبورن (1969)، رضایت زندگی نیوگارتن (1965)و حرمت خود روزنبرگ (1965) استفاده کرد.

این آزمون از 6 خرده مقیاس تشکیل شده است: خرده مقیاس رضایت از زندگی که متشکل از 19 سئوال است، خرده مقیاس معنویت که دارای 13 سئوال است، خرده مقیاس شادی و خوش بینی که 19 سئوال از پرسشنامه را به خود اختصاص داده است، خرده مقیاس رشد و بالندگی فردی که شامل 8 سئوال است. خرده مقیاس ارتباط مثبت با دیگران که متشکل از 8 سئوال است وبالاخره خرده مقیاس خود، پیروی از 10 سئوال را شامل می شود.

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

نام محصول :پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
شناسه کالا :PR2367
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :9900 تومان

محصولات مرتبط

هنجار یابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

علوم اجتماعی,پرسشنامه رایگان,هنجار یابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

هنجار یابی پرسشنامه بهزیستی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 195 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 هنجار یابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی قیمت فایل فقط 9,900 تومان هنجار یابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی مشخصات هنجاریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 10 صفحه نوع فایل: pdf قیمت فایل فقط 9,900 تومان هنجاریابی پرسشنامه ی بهزیستی اجتماعی - پرتال جامع علوم انسانی هنجاریابی پرسشنامه ی بهزیستی اجتماعی نویسندگان: غلامحسین حیدری زیبا غنایی منبع: اندیشه و رفتار سال دوم بهار 1387 شماره 7 حوزه های تخصصی: اصل مقاله 384 91 k - فصلنامه اندازه گیری تربیتی ی اجتماعی تا کنون در زنان و مردان ساکن شهر تهران اعتباریابی و هنجاریابی نشده است، پژوهش .

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی با روایی و پایایی

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت,پرسشنامه هوش,دانلود پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش

معرفی و تفسیر پرسشنامه هوش سازمانی پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی با 47 سوال به سنجش ابعاد هوش سازمانی می پردازد و برای پاسخ به سوالات از طیف 5 نقطه ای لیکرت خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم نظری ندارم استفاده شده است ابعاد هوش سازمانی و تعدادسؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه ابعاد هوش سازمانی تعدادسؤالات بینش راهبردی 7 -1 سرنوشت مشترک 14 -8 تمایل به تغییر 21 -15 روحیه 28 -22 اتحاد و انسجام 35 -29 فشار عملکرد 41 -36 کاربرد دانش 47 -42 روایی و پایایی پرسشنامه هوش سازمانی روایی پرسشنامه هوش سازمانی برای اندازه گیری روایی پرسشنامه، روشهای مختلفی وجود دارد که اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه .

پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثرات اینترنت بر بازاریابی

پرسشنامه استاندارد,دانلود پرسشنامه بازاریابی ویروسی,پرسشنامه,پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثرات اینترنت بر بازاریابی

پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثرات

دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه ارزیابی اثرات اینترنت بر بازاریابی با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب : - نوع فایل: word ، قابل ویرایش با فرمت doc بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد این فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای دیگه ای بجز این فروشگاه پیدا نمی شود این پرسشنامه بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد می باشد پرسشنامه دارای 30 سوال است : پرسش نامه زیر در راستای پژوهشی با عنوان پرسشنامه ارزیابی اثرات اینترنت بر بازاریابی تهیه شده است لذا با تخصیص زمان بطور دقیق آنرا تکمیل و به پژوهشگر ارایه دهید مقیاس طیف لیکرت: خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد پرسشنامه .

پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

دانلود پرسشنامه کارمند محور کینگ,پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس پکیج پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور توسط king و grace 2008 ساخته شده است که از ۲۰ گویه و ۴ خرده مقیاس رفتار شهروندی برند ۷ سوال ، رضایت کارمندان ۵ سوال ، قصد کارمند برای ماندن ۴ سوال و توصیه ی مثبت کارمند ۴ سوال تشکیل شده است که به منظور اندازه گیری ارزش ویژه برند از نظر کارمندان بکار می رود روایی و پایایی پرسشنامه این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی سنجش روایی و پایایی است اما کینگ و .

پرسشنامه نگرش به مد

,پرسشنامه ,نگرش به مد,پرسشنامه نگرش به مد

پرسشنامه نگرش به مد

دسته: پرسشنامه بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسشنامه نگرش به مد قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه نگرش به مد روایی :دارد پایایی :دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع : دارد پرسشنامه نگرش به مد توسط صفارینیا، کرمانی و عزیزی 1390 -91 براساس نگرش به سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری دیدگاه آلپورت 1897 و نظریه جورج سیمل 1971 طراحی شده است واژه مد واژهای فرانسوی است و در زبان فرانسه به معنی طرز، اسلوب، عادت، شیوه، سلیقه، روش، رسم و باب روز آمده است روشی برای لباس پوشیدن، رفتار کردن، دکوراسیون یا یک علاقه که مد نظر قرار میگیرد این پرسشنامه بر روی 457 دانشجوی کارشناسی دانشگاههای تهران اجرا .

مرجعsellu
برچسب ها
4.6/5 (27 امتیاز)
قیمت :9900تومان
افزودن به سبد خرید