نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه نقشه,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک – random

Catia,SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا - کتابدار

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا، قابل مشاهده در CATIA - SOLIDWORKS - NX - PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دانلود نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا – register

Catia,solidworks,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود نقشه های صنعتی اجرایی,قالب آدمک طراحی شده در سالیدورک,قالب برش ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در AutoCAD می باشد و آماده پرینت یا چاپ ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا ...

Catia,solidworks,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود نقشه های صنعتی اجرایی,قالب آدمک طراحی شده در سالیدورک,قالب برش ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا – sort

Catia,solidworks,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود نقشه های صنعتی اجرایی,قالب آدمک طراحی شده در سالیدورک,قالب برش ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک – local - emhconf

Catia,SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا – header

Catia,SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک – ram

Catia,SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا | 251264

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا، قابل مشاهده در CATIA - SOLIDWORKS - NX - PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا | download. لینک دانلود. مهندسی» مهندسی مکانیک. نام فایل: نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا ...

Catia,SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی ...

خرید و دانلود |نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در ...

خرید و دانلود |نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا|. دانلود نسخه PDF این صفحه. هم میهن گرامی، وقت به خیر. شما در حال حاضر در صفحه مخصوص ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک – part

Catia,SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا ...

توضیحات:نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک – restore

Catia,SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی ...

فایل پیچ گوشتی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دانلود فایل با موضوع پیچ گوشتی طراحی شده در سالیدورک و کتیا،. قابل مشاهده در CATIA- ... فایل نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا ...

نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک | نمایه

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک ...

لینک دانلود نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک

در حال حاظر شما فایل با عنوان نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک را دنبال می کنید . Catia, solidworks, دانلود پروژه سالیدورک, دانلود پروژه نقشه ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا. قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad. نقشه های کامل تک تک ...

34011528|نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک|مشخصات فایل|اِس زِد|34011528|Catia, solidworks, دانلود پروژه سالیدورک, دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی, ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک ...

Catia,SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا. قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO-Autocad. نقشه های کامل تک تک ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا - sma مقاله

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا. 30/04/2018 Mehdi_Admin 0. Catia,SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا – line

Catia,SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک,نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا. 30/04/2018 Mehdi_Admin 0. Catia,SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود ...

نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا، قابل مشاهده در CATIA - SOLIDWORKS - NX - PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم ...

قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا | دزفول دانلود

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری ...

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دسته بندي : مهندسی » مهندسی مکانیک
نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا
قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad
نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری , تلرانس های هندسی و ابعادی , کیفیت سطح و . . .
اماده چاپ
فرمت تمامی نقشه ها dwg می باشد که در تمامی نرم افزار های مکانیک قابل مشاهده است.
دسته بندی:مهندسی » مهندسی مکانیک

تعداد مشاهده: 3578 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: DWG

حجم فایل:609 کیلوبایت

قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.نام محصول :نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا
شناسه کالا :PR272
قیمت :20000 تومان

محصولات مرتبط

نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه نقشه,نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا

نقشه های اجرایی قالب

برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندی : فنی و مهندسی مکانیک نقش های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در catia solidworks nx pro - autocadنقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری , تلرانس های هندسی و ابعادی , کیفیت سطح و اماده چاپفرمت تمامی نقشه ها dwg می باشد که در تمامی نرم افزار های مکانیک قابل مشاهده است برای سفارش هرنوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها به آدرس زیر ایمیل بزنید تا درخواست شما در اسرع وقت در سایت قرار داده شودforosh46 gmail comیا از طریق منوی درخواست فایل در قسمت بالای سایت.

قالب بادی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه نقشه,قالب بادی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قالب بادی طراحی شده

در سالیدورک و کتیا دسته بندی : مهندسی مهندسی مکانیک قالب بادی طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در catia solidworks nx pro همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری دسته بندی: مهندسی مهندسی مکانیک تعداد مشاهده: 2541 مشاهده فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: stp حجم فایل: 567 کیلوبایت قیمت: 12,500 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود قالب بادی طراحی شده در سالیدورک و کتیا - فروشگاه فایل فابریک توضیحات: قالب بادی طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در catia solidworks nx pro همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی.

قالب برش

پروژه ,طراحی و ساخت قالب,قالب برش

قالب برش

قالب برش دسته بندی : مهندسی مهندسی مکانیک طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در solidworks 2014 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری دسته بندی: مهندسی مهندسی مکانیک تعداد مشاهده: 3350 مشاهده فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip حجم فایل: 9,706 کیلوبایت قیمت: 12,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود گالری تصاویر : انواع فالبهای برش و فرآیندهای برش گاری صفر تا صد قالبهای در قالبهای برش لقی مناسب میان سنبه و ماتریس چگونه محاسبه می شود بصورت کلی بسیاری از طراحان قالب ۵ ضخامت ورق را برای لقی در نظر میگیرند اما برای محاسبات اصول طراحی قالب های برش سنبه .

انبر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دانلود catia,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه,انبر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

انبر طراحی شده در

سالیدورک و کتیا دسته بندی : مهندسی مهندسی مکانیک دانلود فایل با موضوع انبر طراحی شده در سالیدورک و کتیا، قابل مشاهده در catia - solidworks - nx - pro ، همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی، آماده جهت رندرگیری برای سفارش هر نوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها، لطفا از طریق منوی سفارش فایل در بالای صفحه، این جا، اقدام فرمایید دسته بندی: مهندسی مهندسی مکانیک تعداد مشاهده: 2365 مشاهده فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: stp حجم فایل: 60 کیلوبایت قیمت: 12,500 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود خرید انبر طراحی شده.

ترمز طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه نقشه,ترمز طراحی شده در سالیدورک و کتیا

ترمز طراحی شده در

سالیدورک و کتیا دسته بندی : مهندسی مهندسی مکانیک دانلود فایل با موضوع ترمز طراحی شده در سالیدورک و کتیا، قابل مشاهده در catia - solidworks - nx - pro ، همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی، آماده جهت رندرگیری برای سفارش هر نوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها، لطفا از طریق منوی سفارش فایل در بالای صفحه، این جا، اقدام فرمایید دسته بندی: مهندسی مهندسی مکانیک تعداد مشاهده: 2894 مشاهده فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: stp حجم فایل: 60 کیلوبایت قیمت: 12,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود ترمز طراحی شده در.

مرجعnikanlink
برچسب ها
4.4/5 (93 امتیاز)
قیمت :20000تومان
افزودن به سبد خرید